Žalmy 37:6

Žalmy 37:6 CSP

Vyvede tvou spravedlnost jako světlo, tvé právo jako polední jas.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 37:6