Žalmy 37:4

Žalmy 37:4 CSP

Měj rozkoš z Hospodina -- on naplní prosby tvého srdce.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Žalmy 37:4

Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 37:4