Žalmy 37:39

Žalmy 37:39 CSP

Spása spravedlivých je od Hospodina, on je jejich záštitou v čas soužení.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 37:39