Žalmy 37:33

Žalmy 37:33 CSP

Hospodin ho nenechá v jeho ruce a až bude souzen, nebude usvědčen z viny.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 37:33