Žalmy 37:32

Žalmy 37:32 CSP

Ničema pozorně sleduje spravedlivého a hledá, jak by ho usmrtil.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 37:32