Žalmy 37:31

Žalmy 37:31 CSP

V srdci má zákon svého Boha, jeho kroky nebudou nejisté.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 37:31