Žalmy 37:3

Žalmy 37:3 CSP

Důvěřuj Hospodinu a čiň dobré; přebývej v zemi a pěstuj poctivost.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 37:3