Žalmy 37:18

Žalmy 37:18 CSP

Hospodin zná dny bezúhonných, jejich dědictví potrvá navěky.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 37:18