Žalmy 37:11

Žalmy 37:11 CSP

Ale pokorní obdrží zemi a budou si užívat množství pokoje.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 37:11