Žalmy 145:20

Žalmy 145:20 CSP

Hospodin chrání všechny, kdo ho milují, ale všechny ničemy vyhladí.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet