Žalmy 139:7

Žalmy 139:7 CSP

Kam odejdu před tvým duchem? Kam uteču před tvou tváří?
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 139:7