Žalmy 139:4

Žalmy 139:4 CSP

Ještě nemám slovo na jazyku -- hle, Hospodine, ty už všechno víš.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 139:4