Žalmy 139:17

Žalmy 139:17 CSP

A jak vzácné jsou pro mě tvé úmysly, Bože! Jak mnoho jich je!
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 139:17