Žalmy 139:1

Žalmy 139:1 CSP

Pro vedoucího chval. Davidův žalm. Hospodine, tys mě vyzpytoval a znáš mě.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 139:1