Lukáš 21:27

Lukáš 21:27 CSP

A potom uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet