Lukáš 21:23

Lukáš 21:23 CSP

Běda těhotným a kojícím v oněch dnech! Neboť bude veliká tíseň na zemi a hněv proti tomuto lidu.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet