Lukáš 18:8

Lukáš 18:8 CSP

Pravím vám, že se jich rychle zastane. Jen až přijde Syn člověka, zdali nalezne víru na zemi?”
CSP: Český studijní překlad
Sdílet