Joel 4:19

Joel 4:19 CSP

Egypt se stane pustinou, Edóm se stane pustou stepí, kvůli násilí na synech Judy, protože v jejich zemi prolévali nevinnou krev.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet