Izaiáš 65:25

Izaiáš 65:25 CSP

Vlk a jehně se budou pást spolu, lev bude požírat píci jako skot a hadu bude pokrmem prach. Nebudou páchat zlo a nebudou škodit na celé mé svaté hoře, praví Hospodin.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet