Izaiáš 65:23

Izaiáš 65:23 CSP

Nebudou se namáhat zbytečně a nebudou rodit pro ohrožení, protože jsou símě požehnaných Hospodinových, a jejich potomci s nimi.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet