Izaiáš 24:3-6

Izaiáš 24:3-6 CSP

Země bude zcela zpustlá a naprosto vypleněna, protože Hospodin promluvil toto slovo. Usychá, vadne země, chřadne, vadne svět, chřadnou velikáni lidu země a země je znesvěcena pod svými obyvateli. Vždyť přestoupili zákony, změnili ustanovení, porušili věčnou smlouvu. Proto sžírá zemi prokletí a její obyvatelé nesou vinu. Proto ubude obyvatel země a lidí zůstane maličko.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet