Židům 4:7

Židům 4:7 CSP

opět určuje jeden den, Dnes, když v Davidovi po tak dlouhém čase říká, jak je předpověděno: "Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce."
CSP: Český studijní překlad
Sdílet