Židům 4:3

Židům 4:3 CSP

Neboť do odpočinutí vcházíme my, kteří jsme uvěřili, jak řekl: "Jak jsem přísahal ve svém hněvu: Nevejdou do mého odpočinutí," ačkoliv to dílo bylo od založení světa hotovo.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet