Židům 4:2

Židům 4:2 CSP

Vždyť také nám byla oznámena radostná zvěst, stejně jako i jim. Slovo zvěsti jim však neprospělo, protože nebyli spojeni vírou s těmi, kteří slyšeli.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet