Židům 1:2

Židům 1:2 CSP

na konci těchto dnů k nám promluvil v Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož učinil i věky.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet