Exodus 12:40

Exodus 12:40 CSP

Doba, po kterou synové Izraelovi pobývali v Egyptě, byla čtyři sta třicet let.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet