Exodus 12:14

Exodus 12:14 CSP

Tento den se pro vás stane dnem památným a budete ho slavit jako Hospodinův svátek; po všechny své generace ho budete slavit jako věčné ustanovení.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet