Exodus 12:1

Exodus 12:1 CSP

I řekl Hospodin Mojžíšovi a Áronovi v egyptské zemi
CSP: Český studijní překlad
Sdílet