1 Petr 5:5-7

1 Petr 5:5-7 CSP

Stejně se vy mladší podřiďte starším. A všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému, neboť "Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost." Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, aby vás povýšil v příhodný čas. Všechnu svou starost uvrhněte na něho, neboť mu na vás záleží.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

1 Petr 5:5-7

Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s 1 Petr 5:5-7