1 Jan 3:20

1 Jan 3:20 CSP

i když by nás naše srdce odsuzovalo; neboť Bůh je větší než naše srdce a zná všechno.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet