1 Korintským 12:12-13,27

1 Korintským 12:12-13 CSP

Neboť jako tělo je jedno, ač má mnoho údů, a všechny údy [jednoho] těla, ačkoli je jich mnoho, jsou jedno tělo, tak i Kristus. Neboť v jednom Duchu jsme my všichni byli pokřtěni v jedno tělo, ať Židé nebo Řekové, ať otroci nebo svobodní, a všichni jsme z jednoho Ducha dostali napít.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

1 Korintským 12:27 CSP

Vy jste tělo Kristovo a jednotlivě jste jeho údy.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet

1 Korintským 12:12-13,27

Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s 1 Korintským 12:12-13,27