Ngurrununggaḻ bilidjirri 1:5

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Ngurrununggaḻ bilidjirri 1:5