Matthew 2:19

Matthew 2:19 LGL

'I burila Herod 'e mae lo, eniselo God ka fatae lou 'i laola mo'osu bole na fala Josef 'i Ejipt
LGL: Alafuuna Fa'alu Ala Saena 'I Wala
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Matthew 2:19