Římanům 5:8

Římanům 5:8 B21

Bůh ale dokazuje svou lásku k nám: Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníci.
B21: Bible 21
Sdílet

Římanům 5:8

Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Římanům 5:8