Malachiáš 3:10

Malachiáš 3:10 B21

Sneste všechny desátky do obilnice, ať je v mém chrámě co jíst. Jen mě v tom vyzkoušejte, praví Hospodin zástupů, zda vám nezotvírám nebeské průduchy a nevyliji na vás požehnání, že ho ani nepoberete.
B21: Bible 21
Sdílet

Malachiáš 3:10

Sdílet