Jan 10:10

Jan 10:10 B21

Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil; já jsem přišel, aby měly život – život v plnosti.
B21: Bible 21
Sdílet

Jan 10:10

Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Jan 10:10