Koloským 3:23

Koloským 3:23 B21

Cokoli děláte, čiňte to celou duší, jako Pánu, a ne lidem.
B21: Bible 21
Sdílet

Koloským 3:23

Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Koloským 3:23