Římanům 8:38

Římanům 8:38 B21

Jsem si jist, že smrt ani život, andělé ani démoni, věci přítomné ani budoucí, žádná moc
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Římanům 8:38