Římanům 8:38-39

Římanům 8:38-39 B21

Jsem si jist, že smrt ani život, andělé ani démoni, věci přítomné ani budoucí, žádná moc, výšina ani hlubina ani nic jiného v celém stvoření nás nemůže oddělit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu!
B21: Bible 21
Sdílet

Římanům 8:38-39

Sdílet