Zjevení 21:3-4

Zjevení 21:3-4 B21

Uslyšel jsem mocný hlas z trůnu: „Hle, Boží stánek s lidmi: bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid; Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. On jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek ani křik ani bolest už nikdy nebude; neboť minulé věci pominuly.“
B21: Bible 21
Sdílet

Zjevení 21:3-4

Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Zjevení 21:3-4