Žalmy 71:6

Žalmy 71:6 B21

Od svého narození se o tebe opírám, ty jsi mě vyvedl z lůna matčina – navždycky patří ti chvála má!
B21: Bible 21
Sdílet