Žalmy 19:9

Žalmy 19:9 B21

Hospodinova pravidla jsou poctivá, srdce naplňují radostí. Hospodinovo přikázání je ryzí, oči člověku rozzáří.
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 19:9