Žalmy 19:8

Žalmy 19:8 B21

Hospodinův Zákon je dokonalý, život do duše navrací. Hospodinova svědectví jsou věrná, i prosté činí moudrými.
B21: Bible 21
Sdílet