Žalmy 19:4

Žalmy 19:4 B21

Není slov a není řeči, kde by jejich hlas zůstal neslyšen
B21: Bible 21
Sdílet