Žalmy 19:3

Žalmy 19:3 B21

Jeden den druhému slovo uděluje, jedna noc druhé zjevuje poznání.
B21: Bible 21
Sdílet