Žalmy 19:10

Žalmy 19:10 B21

Úcta k Hospodinu je čistá, obstojí navěky. Hospodinova nařízení jsou pravá, plná spravedlnosti
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 19:10