Žalmy 139:13

Žalmy 139:13 B21

Mé nitro zformovals ty sám, v lůně mé matky jsi mě tkal.
B21: Bible 21
Sdílet

Žalmy 139:13

Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 139:13