Žalmy 139:1

Žalmy 139:1 B21

Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Ty mě, Hospodine, zkoumáš, ty mě znáš.
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Žalmy 139:1