Žalmy 1
B21

Žalmy 1

1
První kniha
1Blaze člověku, který nechodí, jak radí ničemní,
na cestě hříšných nestojí,
ve spolku posměvačů nesedí.
2Zákon Hospodinův je jeho radostí –
o tomto Zákoně dnem i nocí přemýšlí.
3Bude jako strom
na břehu řeky vsazený,
který své ovoce ve svůj čas přináší,
kterému nikdy neuvadne listí –
cokoli činí, se podaří!
4Jinak se ale povede ničemným:
budou jak pleva, již vítr unáší.
5Ničemní na soudu neobstojí,
stejně tak hříšní uprostřed poctivých.
6Cestu poctivých dobře zná Hospodin,
cesta ničemných se vniveč obrátí.

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna


Zjisti více o Bible 21