Přísloví 18
B21

Přísloví 18

18
1Samotáři jde jen o vlastní choutky,
každou rozumnou radou pohrdne.
2Tupec nijak nestojí o rozumnost –
chce jen vyklopit, co má na srdci.
3Kam přijde darebák, přijde i pohrdání,
za ním pak hanba a potupa.
4Hluboká voda jsou slova úst některých,
zurčící potok, pramen moudrosti.
5Stranit darebákovi jistě není dobré,
natožpak nevinného o právo připravit.
6Tupcova ústa spěchají k hádkám,
jeho rty po výprasku volají.
7Tupci jsou jeho ústa záhubou,
rty jsou mu pastí smrtelnou.
8Pomluvy se tváří jako pamlsky,
hluboko do nitra ale padají.
9Kdo při své práci lenoší,
od kazisvěta se příliš neliší.
10Hospodinovo jméno je pevnou věží;
spravedlivý se uchýlí do jeho bezpečí.
11Majetek bohatého je jeho pevnou tvrzí,
nepřekonatelnou zdí je v jeho představách.
12Pýcha předchází pád,
slávu předchází pokora.
13Kdo odpovídá dřív, než vyslechne,
hloupost projevuje k vlastní ostudě.
14Lidský duch dovede unést nemoc,
ztrápený duch se však nedá vydržet.
15Rozumné srdce nabývá poznání,
moudré uši prahnou po vědění.
16Dar otvírá člověku dveře,
i před velikány jej přivede.
17První, kdo líčí spor, se zdá být v právu,
příchod druhého jej ale prověří.
18Los dokáže ukončit sváry,
i mocné dovede rozsoudit.
19Ukřivděný bratr se uzavře jak město,
rozepře působí jako hradní závory.
20Ovocem svých úst si každý naplní břicho,
úrodou vlastních rtů se každý nasytí.
21Jazyk má moc nad smrtí i životem,
kdo rádi mluví, jedí jeho ovoce.
22Kdo našel manželku, ten našel štěstí,
Hospodin jej svou přízní obdařil.
23Chudák poníženě prosí,
boháč odpovídá hrubostí.
24Jsou tací přátelé, co jsou jen ke škodě;
bližší než bratr je ale ten, který miluje.

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna


Zjisti více o Bible 21

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion má soubory cookies adaptované na vaše potřeby. Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookies, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů.